TR / EN

KALİTE POLİKAMIZ

Firmam?z, alminyum ve PVC do?rama sektrnde faaliyet gstermektedir. 1988 y?l?nda alminyum do?rama ve cam rnleri alan?nda hizmet vermeye ba?lam?? bir aile ?irketidir. 1993 y?l?nda limited ?irkete dn?p byyerek hizmetini srdren firmam?z, dnya standartlar?nda TSE ve ISO 9002 belgeli, retim yapan Saray Alminyum yetkili retici bayii ve pazarlamac?s? olmu?, sizin yak?n ilgi ve gveninizle srekli geli?erek, retim kapasitesini ve rn yelpazesini geni?letmi?tir. Sanat? teknikle birle?tiren firmam?z, bu geli?im ve de?i?im srecini srekli canl? tutmakta, yeni geli?meleri m?terilerine yans?tmaktad?r. Bu erevede, m?terilerimizin yo?un talebi zerine, 2001 y?l?ndan itibaren PVC sektrnde de hizmet vermeye ba?lam??t?r. Alminyumda oldu?u gibi, PVC alan?nda da TSE ve ISO 9000 belgeli, retiminin belli bir k?sm?n? ihra eden EUROPEN PVC kap?, pencere ve panjur sistemleri firmas?n?n yetkili retici bayisi olarak hizmet vermekteyiz. Ayr?ca firmam?z bnyesinde, her e?it alminyum profiller, Pencere ve kap? profilleri, yal?t?ml? pencere ve kap? profilleri, panjur profili, PVC lambriler, sanayi profilleri ve do?rama aksesuarlar? vb. alanlarda toptan ve perakende sat???m?z da mevcuttur.Firmam?z, alminyum ve PVC do?rama sektrnde faaliyet gstermektedir. 1988 y?l?nda alminyum do?rama ve cam rnleri alan?nda hizmet vermeye ba?lam?? bir aile ?irketidir. 1993 y?l?nda limited ?irkete dn?p byyerek hizmetini srdren firmam?z, dnya standartlar?nda TSE ve ISO 9002 belgeli, retim yapan Saray Alminyum yetkili retici bayii ve pazarlamac?s? olmu?, sizin yak?n ilgi ve gveninizle srekli geli?erek, retim kapasitesini ve rn yelpazesini geni?letmi?tir. Sanat? teknikle birle?tiren firmam?z, bu geli?im ve de?i?im srecini srekli canl? tutmakta, yeni geli?meleri m?terilerine yans?tmaktad?r. Bu erevede, m?terilerimizin yo?un talebi zerine, 2001 y?l?ndan itibaren PVC sektrnde de hizmet vermeye ba?lam??t?r. Alminyumda oldu?u gibi, PVC alan?nda da TSE ve ISO 9000 belgeli, retiminin belli bir k?sm?n? ihra eden EUROPEN PVC kap?, pencere ve panjur sistemleri firmas?n?n yetkili retici bayisi olarak hizmet vermekteyiz. Ayr?ca firmam?z bnyesinde, her e?it alminyum profiller, Pencere ve kap? profilleri, yal?t?ml? pencere ve kap? profilleri, panjur profili, PVC lambriler, sanayi profilleri ve do?rama aksesuarlar? vb. alanlarda toptan ve perakende sat???m?z da mevcuttur.